دانش خود را به دیگران بیامو ز و دانش دیگران رایاد بگیر(امام محمد باقر(ع))
16392646422078774182.jpg
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:11  توسط سیمین کاظمی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:35  توسط سیمین کاظمی | 

طرح درس :درس فارسی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:37  توسط سیمین کاظمی | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:3  توسط سیمین کاظمی | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:48  توسط سیمین کاظمی | 
دیروز میگفتم :

مشقهایم را خط بزن . . .

مرا مزن

روی تخته خط بکش. . .

گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری بکن. . .

جریمه مکن

هر چه تکلیف میخواهی بگیر. . .

امتحان سخت مگیر

اما کنون . . .

مرا بزن . . .  گوشم را بکش. . .  جریمه بکن . . . امتحان سخت بگیر

اما مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:28  توسط سیمین کاظمی | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:4  توسط سیمین کاظمی |